Make your own free website on Tripod.com
Tambah Pendapatan Melalui Internet
Jika YA !  InsyaAllah program ini boleh membantu anda


TANPA  belian

TANPA  jualan

TANPA  maintain

TANPA  yuran tahunan


Peluang Luar Biasa Untuk Orang Biasa

INTERNET atau "International network of networking"  ialah satu rangkaian gergasi komputer yang menyambungkan sesuatu komputer dengan komputer lain di seluruh dunia. Keupayaan dan keberkesanannya yang sangat tinggi telah menyediakan pelbagai kemudahan kepada setiap pengguna. Bermula dalam bidang ketenteraan (ARPANET), penggunaan Internet telah memberi manfaat kepada hampir setiap bidang kehidupan manusia. Paling ketara ialah dalam bidang perniagaan. Di mana Internet telah digunakan secara meluas dalam urusan jual beli, promosi, pemasaran, perbankan dan seumpamanya.

Ini bermakna, kita boleh menggunakan Internet untuk menambah pendapatan atau sebagai sumber pendapatan utama (fulltime). Terdapat beribu program atau peluang menambah pendapatan di Internet. Rajah di bawah menunjukkan kategori program dan jenis aktiviti yang berkaitan dengannya.

Program-program tersebut melibatkan modal, kemahiran serta tahap risiko yang berbeza. Contohnya, program pelaburan (investment) mempunyai risiko yang tinggi walaupun keuntungannya yang sangat mudah dan lumayan. Getpaid program (eg: getpaid to read mail, getpaid to be on-line, getpaid to click etc) kebanyakkannya adalah percuma tetapi memerlukan kemahiran Internet. Berdasarkan pengalaman kami, program yang paling menarik dan berisiko sangat rendah serta tidak memerlukan kemahiran komputer ialah Gifting Program (program bantu membantu). Program ini telah terbukti kejayaannya !!Gifting Program ...

Memberi hadiah dan saling bantu membantu adalah amalan yang mulia dan dituntut oleh agama. Selain daripada membantu mereka yang dhaif dan amat memerlukan,  amalan ini juga dapat mengurangkan beban atau menyelesaikan masalah yang dihadapi seseorang, khususnya yang melibatkan kewangan. Masalah ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, sama ada yang miskin ataupun kaya. Bermakna semua orang memerlukan bantuan orang lain untuk berjaya dalam kehidupan. Konsep dan amalan bantu membantu ini telah menjadi amalan kebanyakan masyarakat di seluruh dunia.

Pada hari ini, terdapat beribu organisasi di seluruh dunia yang menguruskan program kerjasama (Takaful) yang memberi peluang kepada setiap ahli saling bantu membantu antara satu sama lain untuk mencapai kejayaan kewangan. Program yang diurus dengan cekap, professional dan secara global dengan berasaskan Internet, telah dapat menyelesaikan pelbagai masalah kewangan para ahli, di samping berjaya melahirkan ramai ahli perniagaan atau individu yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh.

SUPER 7 adalah salah satu daripada organisasi yang ditubuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.  Setiap individu akan bekerjasama dalam kumpulan melalui konsep ‘memberi dan menerima’ (give and receive) secara sukarela.

Apakah Super7?

Mengapa Super7 dipilih?

Bagaimana Super7  menguruskan bayaran?

Semua yang menyertai Super7 akan mendapat manfaat (benefits) sama ada ia menjemput / memperkenalkan orang lain atau tidak. Supaya menjadi lebih adil kepada semua, ahli yang berjaya menjemput ramai ahli baru, akan mendapat lebih faedah - The More You Work, The More Rewards You Get

Introduce More & Receive More

Jika anda menjemput 2 orang, anda akan menerima 4 hadiah  ( US$400 )
Jika anda menjemput 1 orang, anda akan menerima 2.5 hadiah  ( US$250 )
Jika anda tidak menjemput sesiapa , anda akan menerima 1.5 hadiah  ( US$150 )

Contoh:
Katakan anda telah berjaya menjemput 2 orang. Maka setiap pusingan di Aras 1 (Level 1), anda akan membawa keluar sebanyak US$400 (lebih kurang RM1600).

Keistimewaan Program Super 7


[ Daftar E-Gold ][ Persembahan Powerpoint Super7 ]


Untuk keterangan lanjut, sila hubungi saya:

En. Yacob  (019)-9179430  e-mail: akyacob@yahoo.com