Make your own free website on Tripod.com
 
Literature Review and Electronic Resources 
in Educational Research
Aktiviti 5: Akses Indeks dan Abstrak

Objektif :

 1. Dapat mengenalpasti beberapa contoh laman indeks dan abstrak.
 2. Mencari bahan / maklumat berkaitan melalui indeks dan abstrak.
 3. Dapat menyimpan (save) dan edit maklumat yang diperolehi.


Prosedur :

 1. Akses alamat berikut ( mulakan dengan ERIC ) :
  1.  
   ERIC:  http://ericir.syr.edu/Eric @ http://askeric.org/Eric/
   CSA:  http://www.csa2.com/
   PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
   NISC :  http://www.nisc.com/

   [ Dapatkan username dan password dari fasilitator anda ]
    

 2. Kenalpasti semua links yang terdapat dalam laman tersebut, dan buat penerokaan untuk mencari bahan / maklumat yang dikehendaki.
 3. Sekiranya anda akan menggunakan kemudahan “search”, sila tentukan descriptors dan masukkan keyword.
 4. Kenalpasti bahan / maklumat yang berkaitan dan simpan (save) dalam floopydisk.
 5. Tuliskan dalam jadual di bawah, sekurang-kurang tiga maklumat yang paling sesuai dengan kajian anda (APA style).
Bil
Bil. Penulis, tahun, judul, nama jurnal, dan maklumat penerbitan lain
1
.
2
.
3
.