Make your own free website on Tripod.com
 
Literature Review and Electronic Resources 
in Educational Research
Aktiviti 4: Jurnal Eletronik

Objektif :

 1. Dapat mengenalpasti beberapa contoh jurnal eletronik.
 2. Mencari bahan / maklumat berkaitan dalam jurnal eletronik.
 3. Dapat menyimpan (save) dan edit maklumat yang diperolehi.
Prosedur :
 1. Akses alamat berikut :
   1.  
    http://kuwi.tripod.com/jurnal.htm
     
 2. Pilih mana-mana jurnal yang berkaitan dengan kajian anda.
 3. Kenalpasti semua links yang terdapat dalam laman tersebut, dan buat penerokaan untuk mencari bahan / maklumat yang dikehendaki.
 4. Sekiranya anda akan menggunakan kemudahan “search”, sila tentukan descriptors dan masukkan keyword.
 5. Kenalpasti bahan / maklumat yang berkaitan dan simpan (save) dalam floopydisk.
 6. Tuliskan dalam jadual di bawah, sekurang-kurang tiga maklumat yang paling sesuai dengan kajian anda (APA style).
Bil
Bil. Penulis, tahun, judul, nama jurnal, dan maklumat penerbitan lain
1
.
2
.
3
.