Make your own free website on Tripod.com
 
Literature Review and Electronic Resources 
in Educational Research
Aktiviti 3: Akses On-line Database

Objektif :

 1. Memilih dan memasuki pengkalan data penyelidikan secara on-line
 2. Membuat pencarian (searching) untuk mendapat maklumat / bahan yang dikehendaki.
 3. Menyimpan dan edit bahan yang diperolehi.
Prosedur :
 1. Akses ke alamat berikut satu persatu ;
  1.  
   EbscoHost: http://search.epnet.com/login.asp?site=ehost
   ProQuest:  http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=341
   IDS:  http://www.csa2.com/csa/ids/ids-main.shtml
   CSA:  http://www.csa2.com/
   Emerald: http://161.139.37.248/slingshot/act_emerald.htm
   BiblioLine: http://biblioline.nisc.com/scripts/login.dll?BiblioLine

   [ Dapatkan username dan password dari fasilitator anda ]
    

 2. Klik login dan / atau masukkan username dan password ( akan diberi )
 3. Mulakan pencarian anda mengikut tajuk yang dikehendaki.
 4. Pilih satu bahan / artikel / disertasi , yang paling sesuai dan relevan dengan kajian / minat anda.
 5. Simpan (save) dalam disket. Jika fail berkenaan bukan dalam format html, anda perlu edit page dan kemudian baru save.
 6. Selain daripada save fail, akan juga boleh copy and paste ke document file (MS Word).
 7. Tuliskan sekurang-kurangnya tiga maklumat artikel yang anda perolehi daripada pencarian di atas (APA style):
Bil
Bil. Penulis, tahun, judul, nama jurnal, dan maklumat penerbitan lain
1
.
2
.
3
.