Make your own free website on Tripod.com
 
Literature Review and Electronic Resources 
in Educational Research
Aktiviti 2: Penggunaan Search Engine

Objektif :

 1. Meneroka dan memperolehi maklumat melalui penggunaan search engine
 2. Menyimpan dan edit maklumat yang dikehendaki.
Prosedur :
 1. Akses alamat berikut ( anda boleh guna search engine lain yang lebih baik jika ada ):
     1.  
      http://www.google.com
       
 2. Kenalpasti descriptors yang berkaitan dengan tajuk kajian anda.
 3. Masukkan keyword dan klik search.
 4. Anda mungkin akan dipaparkan dengan berpuluh malah beratus links yang berkaitan dengan keyword yang dimasukkan. Pilih dan buka (open) mana-mana links yang relevan.
 5. Simpan (save) dalam floopy disk
 6. Teruskan pencarian dengan descriptors dan keyword yang lain
 7. Tuliskan dalam jadual di bawah, sekurang-kurang tiga maklumat yang paling sesuai dengan kajian anda (APA style).
Bil
Bil. Penulis, tahun, judul, nama jurnal, dan maklumat penerbitan lain
1
.
2
.
3
.