Make your own free website on Tripod.com
 
Literature Review and Electronic Resources 
in Educational Research
Aktiviti 1: Mencari maklumat perpustakaan melalui OPAC / TelNeT

Objektif : 

 1. Belajar menggunakan kemudahan pencarian maklumat perpustakaan melalui OPAC / VTLS / TelNet.
 2. Memasuki mana-mana perpustakaan universiti di Malaysia secara virtual dan mendapatkan maklumat serta status bahan-bahan bertulis (spt. Buku dan jurnal).
Prosedur :
 1. Akses ke alamat berikut:
    1.  
     http://kuwi.tripod.com/opac.htm
      
 2. Pilih mana-mana sebuah perpustakaan universiti
 3. Klik aplikasi yang disediakan untuk memasuki perpustakaan tersebut.
 4. Baca dan patuhi semua arahan yang dipaparkan.
 5. Mulakan pencarian dengan memasukkan key word, sama ada berdasarkan nama pengarang, judul buku/artikel, dsbg.
 6. Tuliskan maklumat buku / jurnal yang diperolehi dalam ruangan di bawah.
  1.  
   Judul Buku / Jurnal :
   Nama pengarang / Penerbit :
   No. Panggilan :
   Status :
    
 7. Teruskan pencarian untuk mendapatkan maklumat-maklumat lain .
 8. Jika berminat, anda digalakkan untuk memasuki beberapa buah perpustakaan universiti yang lain dan cuba aplikasi yang disediakan untuk mencari bahan / maklumat di sana.