Make your own free website on Tripod.com
 
Kajian Literatur dan Sumber Eletronik dalam Penyelidikan Pendidikan
( Literature Review and Electronic Resources in Educational Research )
Panduan:
  1. Setiap peserta perlu mempunyai kemahiran asas komputer dan Internet.
  2. Semua aktiviti boleh dijalankan secara akses kendiri ( self access ) dan mengikut kadar kendiri ( self paced )
  3. Susunan aktiviti tidak perlu mengikut tertib. Peserta boleh memilih mana-mana aktiviti yang paling sesuai.
  4. Jika komputer tidak mencukupi, aktiviti-aktiviti ini boleh dijalankan secara berpasangan.
  5. Lengkapkan semua tugasan dalam setiap aktiviti.
Peringatan:

SEMUA username dan password yang terdapat dalam pakej ini tidak boleh disebarkan kepada sesiapa tanpa keizinan daripada penulis terlebih dahulu ( Tengku Zawawi ).

| Aktiviti 1 | Aktiviti 2 | Aktiviti 3 | Aktiviti 4 | Aktiviti 5 |