Make your own free website on Tripod.com

T R I G O N O M E T R I

Latihan Pengukuhan


 

Nama anda

 

Tingkatan

   
 

Arahan :

  1. Sila jawab semua soalan . Tuliskan jawapan anda dalam ruangan yang disediakan.
  2. Pastikan anda menulis jawapan yang tepat dan betul sahaja.
  3. Setelah siap semua soalan dan anda telah berpuas hati, sila klik butang 'Hantar'.
   

1.

Nyatakan sama ada nilai sinus bagi setiap sudut yang berikut adalah positif atau negatif.

(a) sin 35

positif

negatif

(b) sin 148

positif

negatif

(c) sin 326

positif

negatif

(d) sin 210

positif

negatif

2.

Bagi sudut-sudut berikut, nyatakan sudut dalam sukuan pertama yang sepadan dengannya.

(a) 115

(b) 234

(c) 345

3.

Nyatakan setiap yang berikut sebagai nilai sinus bagi suatu sudut tirus dengan tanda yang betul.

(a) sin 115

(b) sin 350

(c) sin 260

4.

Dengan menggunakan sifir sinus, carikan nilai-nilai berikut:

(a) sin 145

=

(b) sin 230

=

(c) sin 140 + sin 210

=

(d) 2 sin120 - sin 310

=

(e) 3 sin 230 + 2 sin 125

=

(f) 5 sin 30 + sin 340 - 2 sin 145

=


Sila semak semua jawapan anda, kemudian klik butang Hantar.