Make your own free website on Tripod.com
Nama Anda
Maktab
Soalan 1 :
Apakah yang dimaksudkan dengan ICT ?
Soalan 2 :
Apakah persamaan dan perbezaan antara 'pembelajaran berbantukan komputer' dengan 'pembelajaran berasaskan Internet' ?
Persamaan
Perbezaan
Soalan 3 :
Apakah aplikasi Internet yang paling sesuai digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran ?
Mengapa ?
Sila semak semula semua jawapan anda.
E-Mel Homepage IRC TelNet Newsgroup FTP