Make your own free website on Tripod.com
 
ICT dalam Pendidikan Matematik

B O R A N G     R E F L E K S I

Nama:

Maktab:

Apakah yang anda harapkan daripada slot ini ?

Apakah yang anda telah pelajari daripada slot ini ?

Bagaimanakah anda hendak memperolehi / meningkatkan pengetahuan dan kemahiran lain yang belum diperolehi?

Saya akan menyebarkan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi kepada rakan-rakan yang lain khususnya para pensyarah.

setuju tidak

Saya akan berusaha merancang aktiviti pembelajaran berasaskan Internet kepada pelatih-pelatih saya di maktab.

setuju tidak

Cadangan atau Komen  ( Jika ada )