Make your own free website on Tripod.com
ICT dalam Pendidikan Matematik
 
B O R A N  G    P E N I L A I A N

Semua peserta diharap dapat menjawab semua soalan dengan jujur

Sila guna skala berikut :

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Tidak Pasti 4. Setuju 5. Amat Setuju
Struktur dan Pengurusan 1 2 3 4 5
1.  Keseluruhan slot ini amat baik
2.  Slot ini berjalan dengan kemas dan teratur
3.  Slot ini sangat up-to-date dan praktikal
4.  Persembahan dan penerangan sangat jelas
B Kandungan 1 2 3 4 5
1.  Teori dan praktiknya merangkumi semua objektif yang dinyatakan
2.  Slot ini sangat berguna untuk proses pembelajaran secara eletronik
3.  Penerangan dan aktiviti berkaitan antara satu sama lain
4.  Aktiviti amat sesuai dan mencukupi
5.  Aktiviti berjalan secara 'self paced' , 'self access' dan 'self directed'
C Penyampaian 1 2 3 4 5
1.  Subjek yang didedahkan sangat jelas
2.  Cara penyampaian menarik dan berkesan
3.  Bimbingan semasa aktiviti sesuai dan berkesan
4.  Objektif tercapai sepenuhnya

Sila nyatakan 3 perkara yang amat berguna bagi diri anda setelah mengikuti slot ini

1. 

2. 

3. 

Apakah yang paling menarik dalam slot ini ?

Sila beri cadangan anda untuk slot ini pada masa hadapan