Make your own free website on Tripod.com
Internet dalam Pendidikan Matematik

Aktiviti 4

Objektif:
  1. meneroka konsep pendaraban
  2. pengukuhan konsep pendaraban melalui refleksi secara on-line


Prosedur:

  1. Aktiviti ini dijalankan secara berpasangan.
  2. Anda akan meneroka beberapa konsep pendaraban. Sila buka laman berikut dan ikuti arahan yang disediakan (lebih sesuai dengan Internet Explorer).
  3. Bersama-sama dengan pasangan kedua dalam kumpulan anda, lengkapkan borang refleksi di bawah:

Kumpulan:

(a) Nyatakan, apakah yang anda telah lakukan dalam aktiviti di atas.

(b) Terdapat beberapa konsep bagi pendaraban. Senaraikan 3 konsep yang telah anda pelajari.

(i) :   

(ii) :  

(iii) : 

(c) Berdasarkan konsep pendaraban, adakah 3 x 4 = 4 x 3 ? ya tidak

Berikan alasan anda: