Make your own free website on Tripod.com
Penggunaan Internet dalam Pendidikan

Kuiz 2

Arahan:

  1. Sila jawab semua soalan. Tuliskan jawapan anda di ruangan yang disediakan.
  2. Jawapan hendaklah ringkas dan padat.
  3. Anda tidak dibenarkan berbincang.

Nama Anda

Nama Maktab

Adakah anda telah membaca semua nota yang disediakan ?Ya Tidak

Tandakan latihan yang telah anda selesaikan :Latihan 1 Latihan 2

Soalan 1 :

Semasa merancang aktiviti pembelajaran berasaskan Internet, unsur-unsur seperti penyelesaian masalah perlu diserapkan secara jelas. Senaraikan unsur-unsur lain yang perlu diambil kira.

Soalan 2 :

Penilaian adalah antara unsur terpenting dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan bagaimana (strategi/kaedah/instrumen) dan bila  penilaian boleh dibuat semasa menjalankan aktiviti pembelajaran berasaskan Internet. ?


 

Soalan 3 :

Pembelajaran secara eletronik ( E-Learning ) dalam pendidikan matematik amat sesuai untuk

kefahaman konsep penguasaan kemahiran penyelesaian masalah rekreasi

    Mengapa ?

Sila semak semula semua jawapan anda. Jika sudah berpuas hati, sila klik butang 'hantar'.